Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
New York +1555225314
SMÅKRAFTVERK FJŒRLAND

Utbygging av småkraftverk

Hjelmen har foretatt diverse jobber ved Småkraft As sin utbygging av kraftverkene i Fjærland. Ved dammen på Romøyri kraftverk tettet Hjelmen lekkasjeområdet rundt bekkeinntak ved hjelp av kjemisk injeksjon. På Bjåstad boret Nordhard sjakt på 630 meter og trakk inn ca. 300 meter stålfôring. Hjelmen støpte deretter inn stålfôringen med 30m^3 mørtel. Ved Lidal kraftverk etter-støpte vi propp 50 m ned fra inntak, mellom foing og fjell.   På Jordal kraftverk står inntaksdam på løsmasser av morene og silt. Her boret vi gjennom såle i bunn dam og injiserte løsmasser med sement.
Anlegg: Romøyri, Bjåstad, Lidalen, Jordal
Arbeid: Kjemisk injeksjon, omstøpning foringsrør, etter-støp propp og løsmasseinjeksjon

VIDEO FRA OPPDRAGET