Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
New York +1555225314
JORDAL KRAFTVERK

 
SMÅKRAFT - JORDAL KRAFTVERK

Inntaksdam i Jordal Kraftverk står på løsmasser av morene og silt. Hjelmen boret gjennom såle i bunn av dammen og injeserte løsmasser med sement. Denne sementen var kraftig akslerert for å hindre utvasking. Etter at sementen var herdet boret Hjelmen gjennom område for å injesere enda dypere i løsmassene, som tilslutt var injesert fra 1-3 meter under dam.

Anlegg: Jordal kraftverk (Fjærland)
Arbeid: Løsmasseinjeksjon under inntaksdam
VIDEOER FRA PROSJEKTET