Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
New York +1555225314
FJORD 1

Klargjøring for elektriske ferger

I løpet av 2020 er det mange fergesamband i Hordaland som skal gå over til elektrisk drift. Hjelmen AS har klargjort kaiene til 6 samband som driftes av Fjord1, i alt 12 kaier.

Hjelmen AS har hatt generalentreprise og har sammen med sine underentreprenører utført; grunnarbeider, betongfundament for fortøyningsautomat, ladetårn og bygg, montering av fortøyningsautomat, ladetårn og diverse stålkonstruksjoner samt elektriske installasjoner.

 
Anlegg: Krokeide – Hufthamar , Langevåg – Buavåg, Gjermundshamn – Årsnes – Varaldsøy, 
Jektevik – Hodnanes – Nordhuglo,  Sævrøy - Fedje 
Arbeid: Klargjøring for elektriske ferger