Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
New York +1555225314
OVERFØRINGSLEDNING SJURSETVATN

 
OVERFØRINGSLEDNING SJURSETVATN

I forbindelse med etablering av ferskvannsinntak til ny vannledining til Lindås og Mognstad rafineri injeserte Hjelmen fjellrygg mellom vannmagasin og planlagt inntakskum før utsprengning av den 12 meter dype inntaksgropen. Injeksjonen ble gjort gjennom 30 stk Ø64mm borehull med lengde på 10-15 meter, pakkerplasering på 3 dybder og injeksjonstrykk 5-20 bar. Hjelmen benyttet sin Craelius pumpe og industrisement til denne jobben.

Anlegg: Overføringsledning Sjursetvatn Lindås komune
Arbeid: Dypinjeksjon i fjell ved inntak