Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
New York +1555225314
SVELGEN

BETONGPUMPING OG INJEKSJON

I forbindelse med etablering av propp ved inntak til Svelgen kraftverk bistod Hjelmen med opplegg for pumping av betong. Vi pumpet pumpet 80 m^3 betong i en 450 meter lang ledning over en høydeforskjell på 110 meter.Senere utførte vi vanntapsmålig, dypinjeksjon med mikrosement, kontaktinjeksjon med polyuretan i kant propp og epoxy i midt propp.  
Anlegg: Svelgen Kraftverk
Arbeid: Betongpumping, vanntapsmåling, dypinjeksjon og kjemiskinjeksjon ifm. betongpropp
VIDEO FRA PROSJEKTET