Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
New York +1555225314
TJENESTEOMRÅDER

KRAFTVERK

Vi utfører komplett arbeid med vanntapsmåling, inkluderende prosedyre, rapport og Lugeon permeabilitetsberegninger.

HOVED/GENERAL ENTERPRISE

Hjelmen leverer hele utførelsen til tiltakshaver ved hjelp av diverse. Våre arbeidsoppgaver omfatter da kontrahering, administrasjon og kontroll av alle aktører og fag.

DAM-REPRASJONER

Hjelmen utfører arbeid med forsterkning og rehabilitering av dam-konstruksjoner som hovedentreprenør.

DYPINJEKSJON

Benyttes i forbindelse med plassering av betongpropp i kraftverk, for å tette lekkasjer under demninger og stabilisering av fjell. Trykket ved dypinjeksjon er opp til 100 bar og 200 l/min

STAGFORANKRING

Vi utfører vanntapsmåling, rapportering og Lugeon beregninger, injeksjonsarbeid og oppspenning i forbindelse med lissestag, wirestag, linestag, spenntau, ischebeckstag etc.

KJEMISK INJEKSJON

Hjelmen utfører kontaktinjeksjon gjennom slanger eller pakkere blant annet i forbindelse med på-støp og etablering av propp i kraftverk og tetting av betongskjøter. Til dette benyttes epoxy og polyuretan med trykk fra 0-250 bar.