Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
New York +1555225314
VI FÅR JOBBEN GJORT !

Vår spesialitet er blant annet sement- og kjemibaserte injeksjonsarbeider. 
Dette innebærer tetting og stabilisering av grunn, og tetting av overganger mellom betong og berg. Vi bruker materialer som tilfredsstiller relevante krav fra NS3420, både standard injeksjonssement, mikrofin sement, ultrafin sement, sement for mauring, polyuretan og epoksy. 
Hjelmen samarbeider tett med våre leverandører, herunder Mapei og Sika for å sikre best mulig løsning, eventuelt med passende tilsetningmidler, som mikrosilika, superplastiserende, stabiliserene osv.

Hjelmen AS er Sentralt Godkjent på flere fagområder og godkjent leverandør i StartBANK
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover

HJELMEN TAR MILJØANSVAR

Vi tar vårt samfunnsansvar og vår miljøpåvirkning på alvor.
Av den grunn har vi i løpet av 2020 sertifisert oss som Miljøfyrtårnbedrift!

Miljøfyrtårn er et  anerkjent og effektivt verktøy for miljøledelse, som hjelper oss å kontinuerlig redusere våre miljøpåvirkninger. 

Sertifiseringen kontrolleres av en uavhengig tredjepart.

OPPDRAG VI HAR UTFØRT

Vi tilbyr hele prosessen, utarbeidelse av prosedyrer, utføring av arbeidet, sluttdokumentasjon, prøving og kontroll.

Vanntapsmåling

Vi utfører komplett arbeid med vanntapsmåling, inkluderende prosedyre, rapport og Lugeon permeabilitetsberegninger.

Stagforankring

Vi utfører vanntapsmåling, rapportering og Lugeon beregninger, injeksjonsarbeid og oppspenning i forbindelse med lissestag, wirestag, linestag, spenntau, ischebeckstag etc.

Dypinjeksjon

Benyttes i forbindelse med plassering av betongpropp i kraftverk, for å tette lekkasjer under demninger og stabilisering av fjell. Trykket ved dypinjeksjon er opp til 100 bar og 200 l/min

Dam-reparasjoner

Hjelmen utfører arbeid med forsterkning og rehabilitering av dam-konstruksjoner som hovedentreprenør.

Injeksjon av løsmasser

Vi utarbeider løsningsforslag, prosedyrer arbeid og rapportering for injeksjon av løsmasser. Metoder som anvendes er kjemisk injeksjon, sement injeksjon og sementinjeksjon med tilsetningsstoffer som polypropylenfiber, akselerator, mauring, flytstoffer og ekspanderende stoffer.

Kontaktinjeksjon

Hjelmen utfører kontaktinjeksjon gjennom slanger eller pakkere blant annet i forbindelse med på-støp og etablering av propp i kraftverk og tetting av betongskjøter. Til dette benyttes epoxy og polyuretan med trykk fra 0-250 bar.